GMINA
STRZYŻEWICE

 

-  w  ł  a  d  z  e  -

Skład Rady VI kadencji (2010-2014) 
Skład Rady V kadencji (2006-2010) 
Skład Rady IV kadencji (2002-2006) 
Skład Rady III kadencji (1998- 2002)
Skład Rady II kadencji (1994-1998) 
Skład Rady I kadencji (1990-1994)

Skład Zarządu w latach 1990-2002   
Wójtowie i Zastępcy Wójta w latach 1990-2006
do strony głównej


WYSZUKIWARKA